en-GBga-IE
  |  Logáil Isteach   
Roghnaigh an cineál cuardaigh
 
  • Suíomh
  • Gréasáin
Search
You are here >   Nuacht is Déanaí

 

Minimize

Nuacht is Déanaí

   Minimize
By schoolblog on 08/10/2018 19:51


Tá daltaí na Gaelscoile ag baint taitnimh as cuid de na himeachtaí a ghabhann leis an bhféile bhliantúil seo. Our pupils have...
By schoolblog on 25/09/2018 09:36
Ghlac páistí ó Rang 4 - Rang 6 páirt sa chomórtas lúthchleasaíochta eagraithe ag Club Labhrais Uí Thuathail le déanaí. Pupils from 4th to 6th class took part in the athletics meet organised by the  St. Laurence O' Toole Club.

...
By schoolblog on 25/09/2018 09:30

In aineoinn na haimsire tirime, tá dea-chuma ar ghairdín ár scoile.

Despite the challenge of very dry weather, our school garden is looking well.

By schoolblog on 25/09/2018 09:27

Tá tús curtha le séasúr na peile.

The new football season has already " thrown in!"

By schoolblog on 06/09/2018 21:56
Tá sceitimíní orainn go bhfuilimid ag glacadh páirte sa chlár Robó VEX i gcomhar le hInstitiúd Teicneolaíochta Cheatharlach. We are very excited to be participating in  VEX Robotics Programme run in conjunction with the Institute of Technology Carlow.

...
By schoolblog on 21/06/2018 11:09

Ghlac an dá Rang 2 páirt I mbliots sacair idir scoile an tseachtain seo.

Our two Rang 1 classes participated in an inter-school soccer blitz this week.

By schoolblog on 04/05/2018 13:02

Tá ár seó, "Rí na Leon" ag a bhfuil iomaí duais buaite, ag teacht chuig Amharclann G.B.S.! 

Our multi-award winning musical,the "Lion King", is coming to the G.B.S.Theatre!

By schoolblog on 17/04/2018 08:44
Bhí lá den scoth againn ar an Domhnach, in aineoinn na haimsire! We had a wonderful day on Sunday, in spite of the inclement weather! ...
By schoolblog on 15/03/2018 11:44
Mar is gnách, rinneamar ceiliúradh ar an bhféile seo i stíl speisialta na Gaelscoile! As usual, we marked the festival in our own inimitable Gaelscoil style! ...
By schoolblog on 05/03/2018 19:35
Thug roinnt ranganna sinsireacha cuairt ar an gColáiste Teicneolaíochta i rith Sheachtain na hInnealtóireachta. A number of our senior classes travelled to the I.T. during Engineers' Week. ...
By schoolblog on 22/02/2018 10:06
Is mó páiste sa Ghaelscoil a chuireann suim mhór san fhicheall.
Chess is a popular game with many of our pupils.
By schoolblog on 22/02/2018 09:49
Ghla cór na scoile páirt sa cheolchoirm seo arís i mbliana.
Members of school choir took part once more in this event.
By schoolblog on 21/02/2018 14:28
Bhí páistí Rang 1 ag dul i ngleic leis an Mata agus le huibheacha na scoile agus torthaí fiúntacha, blasta bainte amach acu!  The children of first class have been using Maths and our school eggs in a practical and delicious manner!
By schoolblog on 12/02/2018 18:16
Ghnóthaigh 'Rí na Leon' trí ghradam ag comórtas Coirm le déanaí. 'Rí na Leon' scooped three awards at the recent Coirm competition.
By schoolblog on 07/02/2018 09:44
Tá polasaí nua cúrtha le chéile, de réir na treoirlínte is déanaí ón R.O.S.
A new policy in line with the most recent D.E.S. circular has been drawn up.
By schoolblog on 31/01/2018 19:48
Tá cliar 'Rí na Leon' ag cleachtadh go dian le roinnt míonna anuas!
The cast of the 'Lion King' have been rehearsing hard over the last few months!
By schoolblog on 31/01/2018 19:35
Comhghairdeas lenár bhfoirne eitpheile!
Congratulations to the Spikeball teams!
By schoolblog on 21/01/2018 20:19
Tá an clár seo faoi lán-tseoil sna ranganna go léir faoin láthair. The programme is now up and running in all classes. ...
By schoolblog on 08/11/2017 10:30

Bhí spórt agus scléip againn go léir! We all had a 'spooktacular' day!


By schoolblog on 26/10/2017 13:17

Bhí turasanna bliantúla Lá na gCrann agus Oidhreachta ar siúl le déanaí.

Our annual Tree Day and Heritage trips took place recently.

By schoolblog on 25/10/2017 14:13

Tá foirne na mbuachaillí agus na gcailíní an-ghnóthach leis an gcomórtas peile seo.

Both the boys' and girls' Gaelic Football teams have been very busy in this year's competition.

By schoolblog on 04/10/2017 13:38
Bhí lá den scoth ag Ranganna 4, 5 agus 6, in aineoinn na haimsire!

Despite the weather, Rang 4, 5, 6 had a great day!

...
By schoolblog on 26/09/2017 19:59
Tá an áis réamhscolaíochta agus iarscoile nua seo ar leac an dorais againn! This new pre-school and after-school facility is right on our doorstep! ...
By schoolblog on 21/06/2017 12:29
Ghlac ár bpaistí páirt i mbliots sacair in aghaigh Scoil Naomh Iosaif inniu.

By schoolblog on 20/06/2017 12:39
Tá na paistí ag obair go dian i ngáirdín na scoile na laethanta seo!

The children are hard at work in the school garden at present. ...
By schoolblog on 24/05/2017 11:32

Beidh Rith Spraoi bliantúil na Gaelscoile ar siúl ar an Domhnach, 11ú Meitheamh, ar 11r.n.

The annual Fun Run will be held on Sunday, June 11th at 11am.

By schoolblog on 24/05/2017 11:22

Bhain cuid de pheileadóirí sinsir na Gaelscoile sult as turas chuig Gaeltacht na Mí an tseachtain seo caite.

Some of our senior footballers enjoyed a trip to the Co. Meath Gaeltacht last week.

By schoolblog on 03/05/2017 11:26
Ghlac foireann na mbuachaillí agus na gcailíní páirt sna babhtaí tosaigh le déanaí.

Both our boys and girls took part in the opening rounds of this competition recently.By schoolblog on 26/04/2017 11:28
Tá taitneamh á bhaint ag gach rang as ceachtanna rince hip-hop le Dance Republic.Each of our classes have been enjoying hip-hop dance lessons with Dance Republic.By schoolblog on 26/04/2017 11:18
Tháinig slua mór de cheoltóirí na Gaelscoile le chéile do Fhleadh Cheoil an Chontae le déanaí!

There was a great turnout of Gaelscoil musicians at the County Carlow Fleadh.

...
By schoolblog on 29/03/2017 11:37
Aoí-Chainteoir/Guest Speaker
By schoolblog on 28/03/2017 18:49
Tá neart deiseanna spóirt ag páistí na Gaelscoile faoi láthair! 
There are lots of different sporting opportunities for our students at present!
By schoolblog on 13/03/2017 21:52
Samplaí do rudaí eagsúla timpeall na scoile faoi láthair. A few examples of the work on display around our school at present. ...
By schoolblog on 01/03/2017 12:35
Bhaineamar sár-taitneamh as Seachtain na Gaeilge arís i mbliana! Seachtain na Gaeilge was a busy, fun filled occasion once again!   ...
By schoolblog on 15/02/2017 12:18
Bhain gach duine sár-taitneamh as an spraoi mar chuid de fheachtas "Operation Transformation" ar an Aoine seo caite.

As part of the "Operation Transformation" campaign, everyone enjoyed the fun last Friday.
By schoolblog on 14/02/2017 12:33
Bhí sé mar phribhléid ag páistí Rang 5 na Gaelscoile agus ag a múinteoirí páirt a ghlacadh i siúlóid AFRI bhliantúil an Ghorta Mhóir le déanaí. 5th Class children from the Gaelscoil and their teachers were privileged to participate in the annual AFRI...
By schoolblog on 07/02/2017 22:33
Táimid fíor-shásta go raibh an clár iontach inár scoil an tseachtain seo. We are very pleased to have hosted this initiative this week. ...
By schoolblog on 02/02/2017 12:23
Tháinig na sicíní ar an saol tar éis lá is fiche!

After a wait of 21 days, our chicks have hatched!...
By schoolblog on 02/02/2017 12:21

Comhghairdeas le gach duine a ghlac páirt!

Well done to all involved!


By schoolblog on 18/01/2017 10:48

Táimid ag súil leis na sicíní a thiocfaidh ar an saol!

We are looking forward to the eggs hatching!

By schoolblog on 18/01/2017 10:38

Tá go leor cleachtadh ar siúl sa scoil chun ullmhú don cheolchoirm seo.

Rehearsals for the concert are well underway here in the Gaelscoil.

By schoolblog on 13/12/2016 10:13
Tá réamhullmhúcháin na Nollag faoi lánseol anseo sa Ghaelscoil faoi láthair. The Christmas preparations are in full swing at present here in the Gaelscoil. ...
By schoolblog on 29/11/2016 20:28

Is deacair a chreidiúint go bhfuil bliain istigh ón seó deireanach!

It doesn't seem a year since the last one!

By schoolblog on 16/11/2016 13:37
Bhí dhá fhoireann ag an nGaelscoil sa seó-léim don chéad uair riamh le déanaí! For the first time ever, we recently had 2 show-jumping teams representing the Gaelscoil!

...
By schoolblog on 16/11/2016 13:28

Tá blas den ghalf á fháil ag na hardranganna faoi láthair!

"Taster" sessions of golf are currently "in full swing!"

By schoolblog on 08/11/2016 19:34
Ghléasamar ar fad d'Oíche Shamhna, mar a dhéanaimid gach bliain! As is a long established tradition in the Gaelscoil, we all dressed up for Hallowe'en! ...
By schoolblog on 07/11/2016 20:53
Beidh na ranganna de naíonáin bheaga agus mhóra ag tabhairt faoin iománaíocht agus gcamógaíocht go luath. Our junior and senior infants will be starting hurling and camogie training shortly. ...
By schoolblog on 19/10/2016 11:38

Beidh an ceolchoirm ar siúl ar an Aoine, 21ú Deireadh Fómhair.

The concert takes place on Friday 21st of October

By schoolblog on 05/10/2016 09:29

D'éirigh leis an nGaelscoil an phríomhdhuais a bhuachaint i Rannóg na mBunscol de na Bailte Slachtmhara.

The Gaelscoil took first prize in the Carlow Tidy Towns initiative.

By schoolblog on 05/10/2016 09:26

Ghlac alán páistí páirt i gcomórtas ealaíne Fhéile an Fhómhair le déanaí.Many children participated in the art competition for Féile an Fhomhair.

By schoolblog on 23/06/2016 08:01

Tá boinn buaite ag iománaithe agus camógaithe na scoile arís! Both our hurlers and camogie players were in the medals again!


By schoolblog on 20/06/2016 11:36
Tháinig na ranganna naíonáin shinsearacha le chéile chun 'The Jungle Book as Gaeilge' a chur ar an stáitse.

Our senior infant classes collaborated on a joint production of  'The Jungle Book as Gaeilge' this term.

...
By schoolblog on 10/06/2016 13:06
Is í seo Seachtain Ghníomhach na Gaelscoile agus is mór an méid atá eagraithe chuici. This week is Active Schools Week and there is a wide variety of activities planned. 
By schoolblog on 10/06/2016 13:00
Tháinig an trí ghrúpa de naíonáin bheaga le chéile don dráma seo! Our three junior infant classes collaborated on this drama! ...
By schoolblog on 01/06/2016 10:41
Tá ag éirí go hiontach leis an dá fhoireann chispheile scoile faoi láthair!
Our two basketball teams have been enjoying great success!
By schoolblog on 01/06/2016 09:37
Tá cuma álainn ar ghairdín na scoile faoi láthair! Our garden is looking beautiful in the sunshine!

...
By schoolblog on 31/05/2016 10:36

Chaith daltaí Rang 6 trí oíche i nGaeltacht Mhuigh Eo le déanaí.

Our 6th class pupils recently spent 3 nights in the Mayo Gaeltacht.

By schoolblog on 18/05/2016 08:44
Beidh Aonach na Gaelscoile ar siúl ar an Domhnach seo.
The annual school fete takes place on this Sunday.
By schoolblog on 17/05/2016 10:34
Comhghairdeas leis an M. Ruairí agus lena rang a bhuaigh craobh an chontae! Congratulations to An M. Ruairí and his class on winning the Carlow title! ...
By schoolblog on 11/05/2016 09:28
Tá idir bhuachaillí agus chailíní an-ghnóthach le tamall anuas agus iad ag glacadh páirte i réimse leathan d'imeachtaí spóirt. Both boys and girls have been taking part in a wide range of sporting competitions over the past few weeks....
By schoolblog on 11/05/2016 09:16
Bhí an bua tuillte go maith ag Rang 5  i gcomórtas Drámaíochta do Mhic Léinn ag Amharclann Bhord Gais an tseachtain seo caite. Rang 5 were worthy winners at the Bord Gais Student Drama Awards recently. ...
By schoolblog on 01/03/2016 20:20

All 5 of our infant classrooms are really enjoying "Aistear" time!

By schoolblog on 17/02/2016 10:26

Coding classes using Scratch are now running after school.

By schoolblog on 17/02/2016 10:19
Comhghairdeas le Séamus Ó Cú Uladh, Rang 6, a d'imir ar son an chontae i gCraobh Laighean.
Well done to Séamus Ó Cú Uladh, Rang 6, who represented County Carlow in the Leinster Finals.
By schoolblog on 16/02/2016 14:34
Ghlac foireann chamógaíochta agus iománaíochta na scoile páirt sa chéad sraith riamh do scoileanna an bhaile.

Both the boys and girls teams took part in the finals of the 1st ever Urban Schools League. ...
By schoolblog on 09/02/2016 17:36
Bua sa Chamógaíocht Faoi Dhíon!
Indoor Camogie success!

By schoolblog on 09/02/2016 17:28
Rinneamar ceiliúradh ar an seachtain seo in éagsúlacht shlite.
We marked this week in a number of different ways.
By schoolblog on 20/01/2016 10:44
Tá na cearca socruithe isteach ina gcró i ngairdín na scoile. The hens have settled in to their henhouse in the school garden....
By schoolblog on 20/01/2016 10:36
Tá cór na scoile ag cleachtadh don cheolchoirm seo. Our school choir is busy rehearsing for this concert....
By schoolblog on 13/01/2016 10:53
Tá an dá Rang 5 ag ullmhú ceoldráma "Matilda" faoi láthair.
Our two Fifth Classes are currently rehearsing for the musical "Matilda".
By schoolblog on 13/01/2016 10:27
Bhí sé de phribhléid ag cuid d'ár bpáistí sinsireacha a bhí i láthair ag seoladh Chlár 1916 i gColáiste Cheatharlach ar an 7ú Eanáir. Some of our senior pupils were privileged to attend the launch of the 1916 Programme in Carlow College on 7/1/2016. Buíochas...
By schoolblog on 09/12/2015 10:56
Bhíomar go léir an-ghnóthach i rith Mhí na Nollag agus sinn ag ullmhú don Nollaig.We have had a very busy December, preparing for Christmas.

...
By schoolblog on 02/12/2015 16:56
Nuachtlitir na Nollag
By schoolblog on 02/12/2015 10:22
Baineann na ranganna naíonán go léir an-taitneamh as a am le clár "Aistear".
All of our infant classes are enjoying their "Aistear" time. 
By schoolblog on 21/10/2015 17:29
D'éirigh le painéal peile na gcailíní craobh Roinn 1 a bhreith leo! Our girls' Gaelic Football panel has captured the Division 1 title!

...
By schoolblog on 21/10/2015 17:04
Bhí sport Oíche Shamhna níos fearr ná riamh sa Ghaelscoil i mbliana!

The annual Hallowe'en fun in the Gaelscoil was better than ever this year!

...
By schoolblog on 07/10/2015 18:30
Ghnóthaigh ár scoil an chéad áit i Rannóg na mBunscol!
Our school won the county title in the primary school category!
By schoolblog on 06/10/2015 18:39
Thug roinnt mhaith d'ár ranganna cuairt ar an bpictiúrlann an tseachtain seo. Many of our classes enjoyed a trip to the local cinema this week.By schoolblog on 06/10/2015 18:32

As part of National Tree Week, we will be undertaking trips to various woods in our locality.

By schoolblog on 30/09/2015 09:39
Tá Comhphártaíocht Spóirt Cheatharlach. I rannphartaíocht le Rothaíocht Oir Dheisceart, ag cur cúrsa rothaíochta ar fail do pháistí i gCeatharlach.

Carlow Sports Partnership is working with South East Cycling to offer a cycling course to children in...
By schoolblog on 30/09/2015 09:29
Ghnóthaigh an fhoireann seó-léimní an chéad áit i gcomórtas i gCo. Chill Dara ar an Domhnach seo caite. The show-jumping team captured 1st place on Sunday last in Co. Kildare.

...
By schoolblog on 29/09/2015 19:06
Ghlac gach ball d'fhoireann na Gaelscoile páirt i gcúrsa aththraenála ar shábháilteacht dóiteáin. All members of  An Ghaelscoil's staff recently completed a refresher course in fire safety.

...
By schoolblog on 22/09/2015 17:15
D'éirigh lenár bhfoireann sheó-léimní ribíní a bhreith leo ag an deireadh seachtaine! Our showjumping team was in the ribbons at the weekend!
By schoolblog on 16/09/2015 09:45
Táimid an-ghnóthach le himeachtaí spóirt, mar is gnách. As usual, we are busily engaged in many sporting activities.

...
By schoolblog on 23/06/2015 14:01
Bhí Seachtain Ghníomhach an-ghnóthach againn arís i mbliana. We have had a really busy Active Week again this year. ...
By schoolblog on 22/06/2015 11:18
Bhí trí léiriú iontach againn d'ár seó uile scoile in amharclann G.B.S. We had three fantastic performances for our whole school show in the G.B.S. Theatre. ...
By schoolblog on 10/06/2015 11:17
Bhí dhá fhoireann de chailíní agus foireann de bhuachaillí againn i gComórtas Ghlór na nGael le déanaí. We entered two girls' teams and one boys' team in the annual Glór na nGael tournament....
By schoolblog on 27/05/2015 12:37
Please read the letter attached below on arrangements for our school show.
By schoolblog on 25/05/2015 18:25
Nach iontach an radharc an méid sin de mhuintir na Gaelscoile a fheiceáil ag an Rith Spraoi! What a wonderful sight it was to see so many of the Gaelscoil community at the Fun Run!  
By schoolblog on 13/05/2015 09:00
Bhí sé de phribhléid ag an nGaelscoil a bheith roghnaithe do chuairt Uachtaráin CLG an tseachtain seo. 

We were honoured to be one of only four schools in County Carlow that the GAA president visited this week.

By schoolblog on 29/04/2015 09:53
Thug Seán Ó Dóráin, adhmadóir, cuairt orainn inné.

The woodturner, Seán Ó Dóráin, visited the Gaelscoil yesterday.

...
By schoolblog on 22/04/2015 09:28
Comhghairdeas le Conán agus le Sadhbh.

Congratulations to Conán  and Sadhbh.

...
By schoolblog on 15/04/2015 09:31

Beidh Aonach na Gaelscoile ar siúl ar an Domhnach seo chugainn.

Our annual Gaelscoil Fete will take place on Sunday next.

By schoolblog on 25/03/2015 10:54

Iománaíocht/ Camógaíocht/ Mini 7s/ Sacar/ Cispheil/ Rugbaí / Cricéad

Hurling/ Camogie/ Mini 7s/ Soccer/ Basketball/ Rugby / Cricket

By schoolblog on 25/03/2015 10:36

Bhí an Chéad Fhaoistin ag Rang 2 ar an Déardaoin seo caite.

Second Class children received the sacrament of First Penance on Thursday last.

By schoolblog on 04/03/2015 10:55

Bhí searmanas an Chomhneartaithe ar siúl ar an Satharn .

The Confirmation ceremony took place on Saturday last.

By schoolblog on 26/02/2015 12:31
Chuireamar fáilte is fiche roimh bhaill an aonaid chun na Gaelscoile.

We were delighted to welcome members of the unit to An Ghaelscoil.

By schoolblog on 18/02/2015 10:26
Chuir Rang 5 míreanna ó "Annie" ar an stáitse le déanaí.

Rang 5 recently staged extracts from "Annie."By schoolblog on 12/02/2015 14:01
Déanaimid ár ndícheall anseo sa Ghaelscoil gach deis a thabhairt dár bpáistí páirt a ghlacadh i réimse leathan gníomhachtaí spórtúla.

Here in the Gaelscoil, we strive to enable our children to participate in as many physical education activities as...
By schoolblog on 26/01/2015 21:27
Bheimis buíoch dá léifeadh tuismitheoirí/ caomhnóirí ár bpolasaí ar Úsáid Inghlactha d'fhonn é a phlé le páistí na scoile. Please take the time to read our Acceptable Use Policy and to discuss it with your child....
By schoolblog on 18/12/2014 20:40
Bhí Mí na Nollag an-ghnóthach sa Ghaelscoil! It's been a very busy December here in the Gaelscoil.

...
By schoolblog on 11/12/2014 19:54
Bhuaigh ár mbuachaillí! Our boys won! Our boys won !...
By schoolblog on 26/11/2014 10:37
Tá foirne na mbuachaillí agus na gcailíní sna cluichí ceannais!
The boys' and girls' teams are in the finals!
By schoolblog on 23/11/2014 17:22
Seacláid agus scéalta!
Stories and sweet treats!

By schoolblog on 18/11/2014 10:28

Rang 6 visited the Dáil recently.

By schoolblog on 12/11/2014 10:23
 A bhuíochas le pobal uile na scoile, is mór an sásamh  dúinn  a fhogairt go bhfuil an Bratach Scoile Ghníomhaí bronnta  ar an nGaelscoil. Thanks to the entire school community, we are pleased to announce that the Gaelscoil has been awarded an Active Schools'...
By schoolblog on 24/10/2014 12:40
Spórt agus spraoi sa Ghaelscoil d'Oíche Shamhna! Hallowe'e'n fun and games in the Gaelscoil!...
By schoolblog on 15/10/2014 09:50
Beidh na craobhacha peile do Roinn 1 ar siúl ar an Satharn agus ár gcailíní ag súil go mbéarfaidh siad an  corn leo arís an lá! The Allianz Cumann na mBunscol Division 1 football finals will take place on Saturday next with our  girls' team hoping to reclaim...
By schoolblog on 14/10/2014 18:33
Chuir páistí na Gaelscoile dráma faoin sorcas i láthair i rith Fhéile an Fhómhair. Some of our children performed a drama about a circus as part of "Féile an Fhómhair".
By schoolblog on 07/10/2014 20:17
Mar chuid den oideachas sóisialta, imshaoil agus eolaíochta, tá gach rang ag foghlaim faoin imshaol áitiúil.         As part of social, environmental and scientific education, each class is learning about the local environment....
By schoolblog on 07/10/2014 18:28
Tá an-áthas orainn go bhfuil Áine Ní Ghlinn ag obair lenár Rang 5 agus Rang 6 i mbliana. We are delighted that Áine Ní Ghlinn is working with our Rang 5 and Rang 6 this year....
By schoolblog on 01/10/2014 09:33
Is cúis áthais dúinn go bhfuil foireann sheó léimní againn ar son na scoile arís. We are delighted to once again have a showjumping team represent the Gaelscoil. ...
By schoolblog on 24/09/2014 13:22
Ghlac buachaillí agus cailíní páirt san ócáid seo.
Both boys and girls took part in this event.
By schoolblog on 24/09/2014 09:37
Tá ceol le cloisteáil ar fud na scoile!
The entire Gaelscoil is resounding with music!
By schoolblog on 17/09/2014 09:52
Tá foirne de bhuachaillí agus de chailíní ag glacadh páirte sna comórtaisí peile Roinn 1 faoi láthair. Our boys' and girls' teams are participating in the Division 1 football competitions at present....
By schoolblog on 17/09/2014 09:47
Tá réimse leathan de ranganna iarscoile ar fáil sa Ghaelscoil.

There is a wide range of after school activities available in the Gaelscoil.
By schoolblog on 20/06/2014 10:48
Foireann Pheile Ghlór na nGael a bhuaigh an corn an tseachtain seo caite. The Glór na nGael Gaelic Football team which captured the cup last week.By schoolblog on 04/06/2014 11:01
Spreag do phaistí chun an Dúshlan Leitheóireachta a dhéanamh i rith na laethanta saoire! Encourage your child to particapte in the summer Reading challenge.
By schoolblog on 04/06/2014 09:54
Tá Rang 6 agus ár bpainéal peile ó Rang 5 fillte orainn óna dturasanna Gaeltachta.
Our Rang 5 football panel and Rang 6  have returned home from their Gaeltacht trips
By schoolblog on 03/06/2014 20:01
Is dócha go bhfuil cloiste faoi seo agat, mar chuid dár  Seachtain Scoile Ghníomhaí.
I'm sure you've heard about this, as part of our Active Schools Week.
By schoolblog on 28/05/2014 10:54
Beidh Seachtain Scoile Ghníomhaí ar siúl an tseachtain seo chugainn!
Next week is Active Schools Week!
By schoolblog on 28/05/2014 10:43

Tá an chraobh iománaíochta buaite ag ár mbuachaillí arís i mbliana!
Our hurlers are county champions again! 
By schoolblog on 28/05/2014 09:49
Tá Rang 6 sa Ghaeltacht i gCeathrú Thaidhg, Co. Mhuigh Eo faoi láthair agus tá painéal peile na scoile ag dul go Rath Chairn, Co na Mí, inniu. Rang 6 are currently in the Co. Mayo Gaeltacht of Ceathrú Thaidhg while our school football panel will travel to...
By schoolblog on 28/05/2014 09:39
Ghlac an da Rang 2 an Chéad Chomaoineach Naofa ar an 17ú Bealtaine.
The children from Rang 2 received their First Holy Communion on 17th May.
By schoolblog on 06/05/2014 19:27
Mar is eol do dhaoine, táimid i mbun ár n-iarratais chun an Brat Scoile Ghníomhaí a bhaint amach.                 As...
By schoolblog on 30/04/2014 10:35
Beidh an Rith 5 km ar siúl ar an Domhnach, 8ú Meitheamh. The 5km Fun run will take place on Sunday, 8th June....
By schoolblog on 29/04/2014 19:24
Cé nach raibh an Fhéile Idirnáisiúnta Pan Cheilteach ar siúl í gCeatharlach i mbliana, bhí Féile Cásca Cheatharlach eagraithe ag Glór Cheatharlach. Although the international Pan Celtic Festival did not take place in Carlow this year, Glór Cheatharlach organised...
By schoolblog on 28/04/2014 18:55
Léirigh páistí i Seomra 1 agus 2 dráma gleoite dá gclann agus dá gcairde scoile díreach roimh shaoire na Cásca. Is mór an taitneamh a bhain gach duine as an dráma dar teideal "An Sicín Caillte". Just before the Easter break, Seomra 1 and Seomra 2 treated their families and school friends to a fantastic drama performance of "An Sicín Caillte/The Lost Chicken"

...
By schoolblog on 03/04/2014 09:48
Beidh Aonach na Cásca ar siúl ar an Domhnach seo. Táimid go léir ag tnúth go mór leis!

Our Easter Fete will take place on Sunday next. We are...
By schoolblog on 13/03/2014 11:29
  Beidh mórshiúl la le Pádraig ar siúl, ar an Domhnach seo chugainn, 16ú Márta. The annual St. Patrick’s Day Parade will take place in Carlow on Sunday next, 16th March. 

By schoolblog on 04/03/2014 20:59
Bhí oíche den scoth ag Cór na Scoile -agus ag an lucht féachana - ag an gceolchoirm "Peace Proms" le deanaí.The school choir- and of course, the audience - had a most enjoyable night at the "Peace Proms" concert recently.  

...
By schoolblog on 12/02/2014 11:18
D'fhreastail roinnt ranganna ar léacht san I.T an tseachtain seo. A number of classes attended a lecture in Carlow I.T .this week.By schoolblog on 12/02/2014 10:55
Bhí searmanas álainn ag páistí Rang 2 i rith na seachtaine. Rang 2 participated in a very special ceremony this week....
By schoolblog on 06/02/2014 15:16
Tá roinnt dár ndaltaí ag obair ar an gclár seo faoi láthair. A number of our students are busy working on this programme at the moment....
By schoolblog on 04/02/2014 19:17
Thug Joseph Campbell M.Sc cuairt orainn i rith na seachtaine chun ceardlanna eoaíochta a dhéanamh le ranganna uile na scoile faoi shaol rúnda bheacha na hÉireann.

Joseph Campbell M.Sc., visited the school to present a new science programme called ‘The...
By schoolblog on 29/01/2014 11:34
Bhí ár ranganna sinsireacha chomh gnóthach le beacha le déanaí agus iad ag ullmhú do chomórtas Spelling Bee. Our senior classes have been busy bees preparing for the school Spelling Bee Competition....
By schoolblog on 29/01/2014 10:43
I  rith na seachtaine seo beidh an scoil seo againne ag ceiliúradh Sheachtain na Scoileanna Caitliceacha. This is Catholic Schools Week.By schoolblog on 28/01/2014 23:19
Bíonn an Club Fichille ar siúl gach tráthnóna Aoine.
The Chess Club is now running on Friday afternoons.
By schoolblog on 21/01/2014 18:50
Tá clár Ghaiscígh an Bhia faoi lán tseoil anseo sa Ghaelscoil le seachtain anuas agus tá a thioncar le feiceáil i nósanna ite na bpáistí cheana féin. The Food Dude programme has been running here in the Gaelscoil for over a week already. It is having a very...
By schoolblog on 18/12/2013 10:35
Agus sinn ag druidim le laethanta saoire na Nollag, guímid gach beannacht ar chomhphobal na Gaelscoile. As we approach the Christmas holidays, we wish the Gaelscoil community every blessing.
By schoolblog on 18/09/2013 11:38
Nuacht iontach don Ghaelscoil!

Wonderful news for the Gaelscoil!
By schoolblog on 11/09/2013 20:55
Tá Rang 2 , Rang 5 agus Rang 1 tosaithe ar  na cláracha seo.
Rang 2, Rang 5  and Rang 1 have begun these programmes.
By schoolblog on 24/08/2013 20:08
Ag tosú go luath.
Starting shortly
By schoolblog on 01/06/2013 17:28
Bhí foireann na Gaelscoile ag imirt i Rath Chairn le deanaí.
By schoolblog on 15/05/2013 09:52
Tá cuireadh faighte ag an scoil arís i mbliana páirt a ghlacadh i gcomórtas peile Rath Chairn.
The school footballers have again been invited to take part in the Rath Cairn Football Competition.
By schoolblog on 01/05/2013 09:57
Ceistneoir
Questionnaire
By schoolblog on 24/04/2013 13:14
Tagann teagascóirí iománaíochta ó chlub Setanta chun na scoile gach Máirt.

Hurling coaches  from the Setanta club come to the school every  Tuesday.
By schoolblog on 24/04/2013 13:01
Bhí  Irene Cunningham anseo chun tús a chur le sraith de cheardlanna sean nós leis na páistí. Renowned sean nós dancer Irene Cunningham was here to begin a series of dancing sessions with the children....
By schoolblog on 24/04/2013 12:55
Cuireadh tús le comórtas Chumann na mBunscol an tseachtain seo.

The Cumann na mBunscol competitions began this week.
By schoolblog on 24/04/2013 11:50
Tagann grúpa de daltaí idirbhliana ón nGaelcholáiste chun na scoile gach Déardaoin.

A group of Transition Year students from the Gaelcholáiste comes to the school every Thursday.
By schoolblog on 24/04/2013 11:41
Beidh an da Rang 3 ag glacadh páirte i mbliots peile áitiúil  ar an Déardaoin, 25ú Aibreán. All children from 3rd Class will be taking part in a local football blitz on Thursday, 25th April....
By schoolblog on 10/04/2013 09:51
Tá gach páiste sa scoil ag glacadh páirte sa tionscnamh seo mar chuid de chomóradh 30 bliain na Gaelscoile. Every child in the school is participating in this project as part of the 30 year celebrations in the Gaelscoil....
By schoolblog on 21/03/2013 16:09
Beidh an comórtas Mini-Sevens ar siúl ar an 9/4/2013

The Mini-Sevens competition will be held on 9/4/2013
By schoolblog on 15/03/2013 20:19
Ghlac gach uile duine sa scoil páirt i gCéilí faoin aer inniu.

Every single person in the school took part in the open air céilí today.
By schoolblog on 20/02/2013 10:31
Ghlac buachaillí agus cailíní páirt i gcomórtas liathróid láimhe Chumann na mBunscol le déanaí.
Boys and girls took part in the Cumann na mBunscol handball recently.
By schoolblog on 17/12/2012 14:22
Tháinig an lúthchleasaí Fionnuala Britton ar cuairt le deanaí.

 

   Minimize
Warning There are no recent comments on this blog.

Cuardaigh