en-GBga-IE
  |  Logáil Isteach   
Roghnaigh an cineál cuardaigh
 
  • Suíomh
  • Gréasáin
Search
You are here >   Nuacht is Déanaí

 

Minimize

Nuacht is Déanaí

   Minimize
By schoolblog on 12/09/2018 09:41
Chomh maith le Dalta na Seachtaine agus Scríobaí na Míosa, bronnfar gradam speisialta in aghaidh na míosa freisin. As well as continuing to recognise Student of the Week and Writer of the Month, we are also introducing another monthly award.

...
By schoolblog on 12/09/2018 09:32
Léireofar cuid de shaol na Gaelscoile ar an gclár Cleas Act ar an Domhnach 16ú Meán Fómhair. Some of the many aspects of life in Gaelscoil Cheatharlach will feature in this programme to be broadcast on Sunday, September 16th.

...
By schoolblog on 06/09/2018 21:56
Tá sceitimíní orainn go bhfuilimid ag glacadh páirte sa chlár Robó VEX i gcomhar le hInstitiúd Teicneolaíochta Cheatharlach. We are very excited to be participating in  VEX Robotics Programme run in conjunction with the Institute of Technology Carlow.

...
By schoolblog on 06/09/2018 13:44

Brúigh ar na nascanna thíos led' thoil. Please click on the links below

By schoolblog on 06/09/2018 13:41
Céad mile fáilte go dtí an scoilbhliain nua! Welcome to a new school year!

...
By schoolblog on 25/06/2018 08:39
Tá ár gcuid scailliúin féin curtha againn chun an traidisiún seo a choiméad ina bheathaigh!

 We are growing our own scallions to keep this tradition alive!

...
By schoolblog on 25/05/2018 17:25
Please click on the link below to see the school policy.
By schoolblog on 27/04/2018 12:48
Please click on the link below.
By schoolblog on 18/04/2018 10:23

Táimid fíor bhuíoch le Muintir UI Fhearaíl as an síntiús flaithiúil.

We are very grateful to the Farrell Family for their generous donation.

By schoolblog on 27/02/2018 20:57
Ghlac an dá Rang 5 páirt sa siúlóid bhliantúil.
Our two 5th classes participated in the annual walk.
By schoolblog on 27/02/2018 20:54
Comhghairgeas ó chroí le Cian Ó Riabhaigh a roghnaíodh mar chuid den bpainéal ar Fhoireann Sacair na hÉireann faoi 13. Sincere congratulations to Cian Ó Riabaigh on his Irish Soccer Team Under 13 selection....
By schoolblog on 08/11/2017 09:35
Roghnaíodh baill nua do Choiste na Macléinn níos luaithe an téarma seo. The selection of a new student council took place earlier this term.

...
By schoolblog on 25/10/2017 14:06
Is mór é ár meas ar thimpeallacht ár scoile agus oibríonn comhphobal uile na scoile go dian chun í a choiméad glan, néata agus tarraingteach.

Our school environment is very important to us and the entire school community works very hard to make it as...
By schoolblog on 26/09/2017 19:59
Tá an áis réamhscolaíochta agus iarscoile nua seo ar leac an dorais againn! This new pre-school and after-school facility is right on our doorstep! ...
By schoolblog on 26/09/2017 19:47

Tá súil againn go raibh sos maith ag gach duine le linn an tSamhraidh!

We hope you all had a good break over the summer!

By schoolblog on 26/04/2017 11:28
Tá taitneamh á bhaint ag gach rang as ceachtanna rince hip-hop le Dance Republic.Each of our classes have been enjoying hip-hop dance lessons with Dance Republic.By schoolblog on 26/04/2017 11:18
Tháinig slua mór de cheoltóirí na Gaelscoile le chéile do Fhleadh Cheoil an Chontae le déanaí!

There was a great turnout of Gaelscoil musicians at the County Carlow Fleadh.

...
By schoolblog on 04/04/2017 11:33

Míle buíochas le gach duine a chabhraigh leis an ócáid iontach seo!

Many thanks to everyone who contributed to the great occasion.

By schoolblog on 22/03/2017 12:18
Beidh Aonach na Cásca ar siúl ar an Domhnach, an dara lá d'Aibreán idir 2-5 a chlog. The Gaelscoil Easter Fete will take place on Sunday, April 2nd from 2 – 5pm. ...
By schoolblog on 15/02/2017 12:37
Bronnadh suaitheantais speisialta ar bhaill Aontas na Macléinn le déanaí.
Our student council members were presented with their badges recently.
By schoolblog on 22/01/2017 18:57
Tá an nuachtlitir ar fáil thíos, The newsletter may be found at the link below.
By schoolblog on 16/11/2016 13:32
Beidh cruinnithe tuismitheoirí, ó Naíonáin Mhóra go Rang 6, ar siúl an tseachtain seo chugainn.

Parent teacher meetings for all classes, from Senior Infants to Sixth Class,take place next week.

...
By schoolblog on 16/11/2016 13:28

Tá blas den ghalf á fháil ag na hardranganna faoi láthair!

"Taster" sessions of golf are currently "in full swing!"

By schoolblog on 05/10/2016 09:20

Bhain páistí sinsir na scoile súp go cluas as cuairt a thabhairt ar an bpictiúrlann an tseachtain seo.

Our senior children enjoyed a visit to the cinema this week.

By schoolblog on 21/09/2016 11:13
Ba chúis onóra dúinn fáilte a chur roimh bhaill Fhoireann Chamógaíochta Cheatharlach a bhuaigh Craobh na hÉireann le déanaí! We were honoured to be visited by  members of  the Carlow Camogie All-Ireland Premier title winners! ...
By schoolblog on 12/09/2016 18:52
Fáilte ar ais!
Welcome back!
By schoolblog on 24/06/2016 09:07
Tá nuachtlitir deireadh na bliana le fáil thíos/The end of year newsletter is available below.
By schoolblog on 17/06/2016 13:17

Is féidir liosta na laethanta saoire a fheiceáil thíos.

The holiday list for 2016/17 can be viewed below.

By schoolblog on 17/05/2016 10:45
Beidh geansaithe agus brístí spóirt nua ag teacht chun na Gaerlscoile go luath.
The Gaelscoil will soon be receiving 20 new sports jerseys and shorts!
By schoolblog on 11/05/2016 09:16
Bhí an bua tuillte go maith ag Rang 5  i gcomórtas Drámaíochta do Mhic Léinn ag Amharclann Bhord Gais an tseachtain seo caite. Rang 5 were worthy winners at the Bord Gais Student Drama Awards recently. ...
By schoolblog on 13/04/2016 09:33
Comhghairdeas le Rang 5 agus lena múinteoirí as bheith ainmnithe do chomórtas náisiúnta "Student Theatre Awards". Rang 5 i mbun rince Many congratulations to Rang 5 and to their teachers on their nomination...
By schoolblog on 05/04/2016 11:20
By schoolblog on 01/03/2016 20:20

All 5 of our infant classrooms are really enjoying "Aistear" time!

By schoolblog on 17/02/2016 10:26

Coding classes using Scratch are now running after school.

By schoolblog on 16/02/2016 14:30
Trí ghradam drámaíochta buaite ag Rang 5.
Rang 5 win 3 drama awards!

By schoolblog on 18/01/2016 18:25
Eanáir 2016/ January 2016
By schoolblog on 09/12/2015 10:18
Bhí Aifreann speisialta sa Ghaelscoil inné.
A  special school Mass was celebrated yesterday.


By schoolblog on 02/12/2015 16:56
Nuachtlitir na Nollag
By schoolblog on 02/12/2015 10:38
Tá polasaí na scoile ar Chosaint Sonraí agus Taifead ar fáil ar líne anois.
The school's policy on Data Protection and Record Keeping is now available online.
By schoolblog on 02/12/2015 10:33
D'eagraigh Children's Books Ireland comórtas #relfie #readeverywhere inar spreag sé páistí chun "relfie" a ghlacadh  dóbh féin ag léamh in áiteanna neamhgháthacha.#relfie #readeverywhere  was an initiative run by Children's Books Ireland whereby children were...
By schoolblog on 01/12/2015 19:56
Bhí na cruinnithe tuismitheoirí ar siúl sa scoil an tseachtain seo caite.
Our parent teacher meetings took place last week.
By schoolblog on 21/10/2015 17:29
D'éirigh le painéal peile na gcailíní craobh Roinn 1 a bhreith leo! Our girls' Gaelic Football panel has captured the Division 1 title!

...
By schoolblog on 20/10/2015 22:20
Nuachtlitir 2 2015-2016
Newsletter 2 2015-2016
By schoolblog on 06/10/2015 18:32

As part of National Tree Week, we will be undertaking trips to various woods in our locality.

By schoolblog on 30/09/2015 09:39
Tá Comhphártaíocht Spóirt Cheatharlach. I rannphartaíocht le Rothaíocht Oir Dheisceart, ag cur cúrsa rothaíochta ar fail do pháistí i gCeatharlach.

Carlow Sports Partnership is working with South East Cycling to offer a cycling course to children in...
By schoolblog on 30/09/2015 09:29
Ghnóthaigh an fhoireann seó-léimní an chéad áit i gcomórtas i gCo. Chill Dara ar an Domhnach seo caite. The show-jumping team captured 1st place on Sunday last in Co. Kildare.

...
By schoolblog on 23/09/2015 10:51
Ghlac buachaillí agus cailíní Rang 4, 5 agus 6 páirt i Lá Lúthchleasaíochta idirscoile le déanaí. The boys and girls from 4th, 5th and 6th Class took part in an interschool Athletics Day recently....
By schoolblog on 23/09/2015 09:26
Tá Andrew roghnaithe chun sacar a imirt ar son na hÉireann! Andrew has been selected to play for the Irish soccer team!...
By schoolblog on 22/09/2015 17:15
D'éirigh lenár bhfoireann sheó-léimní ribíní a bhreith leo ag an deireadh seachtaine! Our showjumping team was in the ribbons at the weekend!
By schoolblog on 16/09/2015 09:30
Bhí an Fód Spraoi nua réidh don scoilbhliain nua! The new Astro Turf pitch was ready for the new school year!

...
By schoolblog on 17/06/2015 17:41
Tá laethanta saoire an tsamhraidh nach mór anseo!
It's almost time for our summer holidays!
By schoolblog on 10/06/2015 11:27
Bronnadh Gradam an Phiarsaigh ar Bhríde de Róiste, iarphríomhoide na Gaelscoile, le déanaí. Our former principal Bríde de Róiste was the worthy recipient of   Gradam an Phiarsaigh

Gradam an Phiarsaigh

Gradam an Phiarsaigh

Gradam...
By schoolblog on 14/05/2015 18:13
Tá an nuachtlitir is déanaí ar líne.
The latest newletter is now online.
By schoolblog on 13/05/2015 11:03
The annual An Post Rás has a stage finish in Carlow this Sunday.

By schoolblog on 15/04/2015 09:31

Beidh Aonach na Gaelscoile ar siúl ar an Domhnach seo chugainn.

Our annual Gaelscoil Fete will take place on Sunday next.

By schoolblog on 09/03/2015 20:18
Tá an nuachtlitir is déanaí ar líne.
The latest newletter is now online.
By schoolblog on 23/02/2015 19:17

Nach orainn a bhí an lúcháir nuair a tháinig na chéad sicíní ar an saol ar an Luan!

There was great excitement as the first of our chickens hatched on Monday!

By schoolblog on 03/02/2015 20:49
Buíochas ó chroí le gach duine a chabhraigh airgead a bhailiú don chúis fhiúntach seo.
Thank you to everyone who helped collect for this worthy cause.
By schoolblog on 27/01/2015 20:37
Tá an nuachtlitir is déanaí ar líne anois .
The latest newsletter is now online.
By schoolblog on 26/01/2015 21:27
Bheimis buíoch dá léifeadh tuismitheoirí/ caomhnóirí ár bpolasaí ar Úsáid Inghlactha d'fhonn é a phlé le páistí na scoile. Please take the time to read our Acceptable Use Policy and to discuss it with your child....
By schoolblog on 03/12/2014 10:49

Tá nuachtlitir na Nollag ar fáil anois.The Christmas newletter has been issued.

By schoolblog on 26/11/2014 10:40
D'éirigh thar barr leis an dá cheann!
Both events were resoundingly successful!
By schoolblog on 19/11/2014 10:44
Beidh na cruinnithe ar siúl ar an Máirt agus ar an gCéadaoin seo chugainn.
The meetings will take place on Tuesday and Wednesday next.
By schoolblog on 12/11/2014 10:23
 A bhuíochas le pobal uile na scoile, is mór an sásamh  dúinn  a fhogairt go bhfuil an Bratach Scoile Ghníomhaí bronnta  ar an nGaelscoil. Thanks to the entire school community, we are pleased to announce that the Gaelscoil has been awarded an Active Schools'...
By schoolblog on 07/10/2014 20:17
Mar chuid den oideachas sóisialta, imshaoil agus eolaíochta, tá gach rang ag foghlaim faoin imshaol áitiúil.         As part of social, environmental and scientific education, each class is learning about the local environment....
By schoolblog on 07/10/2014 19:20
Mar is eol duit, bhí Meastóireacht Scoile Uile (MSU) againn anuraidh.As you will be aware, our school had a Whole School Evaluation (WSE)...
By schoolblog on 07/10/2014 18:28
Tá an-áthas orainn go bhfuil Áine Ní Ghlinn ag obair lenár Rang 5 agus Rang 6 i mbliana. We are delighted that Áine Ní Ghlinn is working with our Rang 5 and Rang 6 this year....
By schoolblog on 24/09/2014 09:49
Ba bhreá linn scéalta faoi Gharrán Duckett a chloisteáil! If anyone has stories about Duckett's Grove we'd love to hear them!...
By schoolblog on 17/09/2014 09:52
Tá foirne de bhuachaillí agus de chailíní ag glacadh páirte sna comórtaisí peile Roinn 1 faoi láthair. Our boys' and girls' teams are participating in the Division 1 football competitions at present....
By schoolblog on 17/09/2014 09:47
Tá réimse leathan de ranganna iarscoile ar fáil sa Ghaelscoil.

There is a wide range of after school activities available in the Gaelscoil.
By schoolblog on 17/09/2014 09:35
Tá fáilte is fiche ar ais roimh gach duine! 
Welcome back everyone!
By schoolblog on 14/09/2014 17:38

Click on the link below to download/read the first newsletter of 2014-2015

By schoolblog on 28/05/2014 10:54
Beidh Seachtain Scoile Ghníomhaí ar siúl an tseachtain seo chugainn!
Next week is Active Schools Week!
By schoolblog on 27/05/2014 09:36
Fillfidh páistí uile na scoile ar an Déardaoin, 28ú Lúnasa.
All classes will return to school on Thursday, 28th August.
By schoolblog on 16/05/2014 10:51
Ghnóthaigh An M. Ruairí  agus a dhaltaí i Rang 5 an chéad áit sa Chlár Fionntraithe Óga le déanaí. An M. Ruairí and his Rang 5 pupils scooped the top prize in the recent Junior Entrepreneur Programme.  ...
By schoolblog on 07/05/2014 09:34
Tá ár bhfionntraithe óga fíor ghnóthach faoi láthair agus a gcuid earraí a ndíol acu - cártaí máimhe - agus iad bunaithe ar chontaetha na hÉireann. Our Junior  Entrepreneurs in Rang 5 have been busy selling  their wares -Top Trump cards - based on Irish counties....
By schoolblog on 30/04/2014 19:50
Seo Seachtain Ealaíne Digiteach 2014 agus tá cuid dár ndaltaí an-chruthaitheach ar fad! Rinne Aonghus Ó Sé, Rang 5, an pictiúr thuas. This...
By schoolblog on 28/04/2014 17:31
Nach álainn iad na píosaí ealaíne atá déanta ag buaiteoirí chomórtas ealaíne na Cásca!
We love the winning art entries for our Easter art competition!
By schoolblog on 25/02/2014 20:48
Mar chuid de Bheartas Frithbhulaíochta na scoile, táimid ag plé le sábháilteacht ar líne do pháistí  agus leis an cibearbhulaíocht. Beidh caint do thuismitheoirí...
By schoolblog on 24/02/2014 22:23

 

Seo Coicís Chóirthrádála 2014.
It is Fair Trade Fortnight 2014.

By schoolblog on 12/02/2014 10:59
Comhghairdeas le Niamh Ní Eachaoirn a bhuaigh bonn uile Éireann don snámh. Well done to Niamh Ní Eachaoirn who has won an All Ireland medal for swimming.By schoolblog on 02/12/2013 20:11

Tá Mí na Samhna thart agus Aonach na Leabhar agus MS ReadAthon a bhíonn mar chuid den mhí sin thart chomh maith.

November is over as are the Book Fair and MS ReadAthon which are held then also.

By schoolblog on 26/11/2013 18:45

A Carlow Christmas cd, featuring pupils from Rang 6, past pupils and An t-Athair Conn.

By schoolblog on 20/11/2013 10:49
Tháinig an seanchaí Liam Mac an Bhaird, Deirdre Uí Dhúda ó 'Dogs Trust' agus Dr. Rosemary O' Hara ar cuairt chun na Gaelscoile le déanaí. ...
By schoolblog on 18/11/2013 21:50
Tá locáiste speisialta ar fáil do mhuintir na Gaelscoile don siopa seo ina bhfuil cluichí oideachasúla.
Special offers for the Gaelscoil community on "Thinking Toys".
By schoolblog on 06/11/2013 10:46
Tá Aonach na Leabhar ag tosú sa Ghaelscoil inniu.
The annual School Book Fair begins today.
By schoolblog on 19/10/2013 09:33
D'éirigh leis na buachaillí agus na cailíní na craobhacha  a bhaint amach sa pheil. Both our boys'and girls'  Gaelic football teams succeeded in reaching the finals.By schoolblog on 17/10/2013 18:35

Scéalta do Oíche Shamhna.

Some stories for Hallowe'en.By schoolblog on 18/09/2013 11:38
Nuacht iontach don Ghaelscoil!

Wonderful news for the Gaelscoil!
By schoolblog on 29/08/2013 09:32
Fáilte ar ais ar scoil roimh gach duine.
Welcome back to school  everyone!
By schoolblog on 24/08/2013 20:08
Ag tosú go luath.
Starting shortly
By schoolblog on 07/06/2013 13:02
Beidh na tuairiscí scoile ag dul abhaile go luath.
School reports will be in the post shortly.
By schoolblog on 01/06/2013 17:28
Bhí foireann na Gaelscoile ag imirt i Rath Chairn le deanaí.
By schoolblog on 21/05/2013 19:13
Bhí bua iontach ag buachaillí na Gaelscoile nuair a bhuaigh said Roinn 1 sa chomórtas iománaíochta inniu.
By schoolblog on 01/05/2013 09:57
Ceistneoir
Questionnaire
By schoolblog on 24/04/2013 13:14
Tagann teagascóirí iománaíochta ó chlub Setanta chun na scoile gach Máirt.

Hurling coaches  from the Setanta club come to the school every  Tuesday.
By schoolblog on 24/04/2013 13:01
Bhí  Irene Cunningham anseo chun tús a chur le sraith de cheardlanna sean nós leis na páistí. Renowned sean nós dancer Irene Cunningham was here to begin a series of dancing sessions with the children....
By schoolblog on 24/04/2013 12:55
Cuireadh tús le comórtas Chumann na mBunscol an tseachtain seo.

The Cumann na mBunscol competitions began this week.
By schoolblog on 10/04/2013 09:51
Tá gach páiste sa scoil ag glacadh páirte sa tionscnamh seo mar chuid de chomóradh 30 bliain na Gaelscoile. Every child in the school is participating in this project as part of the 30 year celebrations in the Gaelscoil....
By schoolblog on 10/04/2013 09:35
Comhghairdeas le Milo Ó Fiacháin a bhuaigh gradam speisialta sa chomórtas seo don dara bliain as a chéile. 
By schoolblog on 24/03/2013 18:24
Comhghairdeas le Róisín Nic Aodh, Rang 2 agus le Sarah Ní Hutáin, Naíonáin Mhóra a bhuaigh duaiseanna sa chomórtas peannaireachta  INTO/EBS. Congratulations to Róisín Nic Aodh, Rang 2 and to Sarah Ní Hutáin, Naíonáin Mhóra, both of whom won  prizes in the...
By schoolblog on 21/03/2013 20:10
Is iad seo na páístí a bhuaigh duais i gcrannchur na Cásca.

These are the children who won a prize in the Easter raffle. 
By schoolblog on 21/03/2013 16:09
Beidh an comórtas Mini-Sevens ar siúl ar an 9/4/2013

The Mini-Sevens competition will be held on 9/4/2013
By schoolblog on 21/03/2013 09:23
Tugann an Ghaelscoil tacaíocht do " Lá na Lusanna" gach bliain. 
We support "Daffodil Day" each year .
By schoolblog on 15/03/2013 20:19
Ghlac gach uile duine sa scoil páirt i gCéilí faoin aer inniu.

Every single person in the school took part in the open air céilí today.
By schoolblog on 20/02/2013 10:43
Roghnaíodh scéal Rachel Uí Dhuinn le foilsiú san 'Irish Field' ar an Satharn seo caite.
Rachel Ní Dhuinn had a story published in the "Irish Field."
By schoolblog on 19/12/2012 12:18
Seo na h-aprúin atá déanta ag an scoil.
Here are our school aprons.

 

   Minimize
Warning There are no recent comments on this blog.

Cuardaigh