en-GBga-IE
  |  Logáil Isteach   
Roghnaigh an cineál cuardaigh
 
  • Suíomh
  • Gréasáin
Search
You are here >   Nuacht is Déanaí

 

Minimize

Nuacht is Déanaí

   Minimize
By schoolblog on 25/09/2018 09:36
Ghlac páistí ó Rang 4 - Rang 6 páirt sa chomórtas lúthchleasaíochta eagraithe ag Club Labhrais Uí Thuathail le déanaí. Pupils from 4th to 6th class took part in the athletics meet organised by the  St. Laurence O' Toole Club.

...
By schoolblog on 25/09/2018 09:27

Tá tús curtha le séasúr na peile.

The new football season has already " thrown in!"

By schoolblog on 12/09/2018 09:32
Léireofar cuid de shaol na Gaelscoile ar an gclár Cleas Act ar an Domhnach 16ú Meán Fómhair. Some of the many aspects of life in Gaelscoil Cheatharlach will feature in this programme to be broadcast on Sunday, September 16th.

...
By schoolblog on 18/04/2018 10:23

Táimid fíor bhuíoch le Muintir UI Fhearaíl as an síntiús flaithiúil.

We are very grateful to the Farrell Family for their generous donation.

By schoolblog on 15/03/2018 11:44
Mar is gnách, rinneamar ceiliúradh ar an bhféile seo i stíl speisialta na Gaelscoile! As usual, we marked the festival in our own inimitable Gaelscoil style! ...
By schoolblog on 12/02/2018 18:16
Ghnóthaigh 'Rí na Leon' trí ghradam ag comórtas Coirm le déanaí. 'Rí na Leon' scooped three awards at the recent Coirm competition.
By schoolblog on 31/01/2018 19:43
Chuir an dá Rang 2 fáilte is fiche roimh a seanthuistí chun na scoile inniu.
Our two 2nd classes welcomed their grandparents to school today.
By schoolblog on 19/12/2017 09:38
Bhí roinnt páistí ó Rang 5 na bliana seo caite páirteach sa tionscnamh seo agus bhí sé mar onóir acu cuireadh a fháil go hÁras an Uachtaráin don nochtadh oifigiúil.

Some of last year's Rang 5 were involved in this project and were honoured to be invited...
By schoolblog on 04/10/2017 13:38
Bhí lá den scoth ag Ranganna 4, 5 agus 6, in aineoinn na haimsire!

Despite the weather, Rang 4, 5, 6 had a great day!

...
By schoolblog on 24/05/2017 11:32

Beidh Rith Spraoi bliantúil na Gaelscoile ar siúl ar an Domhnach, 11ú Meitheamh, ar 11r.n.

The annual Fun Run will be held on Sunday, June 11th at 11am.

By schoolblog on 10/05/2017 11:06

Tá eolas ar na ceolchoirmeacha ar fáil thíos.

Information on the junior and senior concerts can be found below.

By schoolblog on 03/05/2017 11:26
Ghlac foireann na mbuachaillí agus na gcailíní páirt sna babhtaí tosaigh le déanaí.

Both our boys and girls took part in the opening rounds of this competition recently.By schoolblog on 04/04/2017 11:33

Míle buíochas le gach duine a chabhraigh leis an ócáid iontach seo!

Many thanks to everyone who contributed to the great occasion.

By schoolblog on 30/03/2017 19:07

Ár mbuíochas leis an nGarda Ralph Holmes as a chuid ama a thabhairt dúinn.

Thanks to Ralph Holmes, Community Garda for his time.

By schoolblog on 28/02/2017 13:27
Comhghairdeas le páistí  Rang 2 a raibh an Chéad Fhaoistin acu tráthnóna Mháirt.

Congratulations to the children from second class who made their First Confession on Tuesday evening.

...
By schoolblog on 15/02/2017 12:18
Bhain gach duine sár-taitneamh as an spraoi mar chuid de fheachtas "Operation Transformation" ar an Aoine seo caite.

As part of the "Operation Transformation" campaign, everyone enjoyed the fun last Friday.
By schoolblog on 14/02/2017 13:38
Comhghairdeas le páistí Rang 6 a d'imigh faoi Lámh an Easpaig ar an Satharn. Congratulations to the children in 6th class who made their Confirmation on Saturday.
By schoolblog on 02/02/2017 12:21

Comhghairdeas le gach duine a ghlac páirt!

Well done to all involved!


By schoolblog on 18/01/2017 10:48

Táimid ag súil leis na sicíní a thiocfaidh ar an saol!

We are looking forward to the eggs hatching!

By schoolblog on 18/01/2017 10:38

Tá go leor cleachtadh ar siúl sa scoil chun ullmhú don cheolchoirm seo.

Rehearsals for the concert are well underway here in the Gaelscoil.

By schoolblog on 23/11/2016 12:39
Is tionscnamh náisiúnta sontasach é seo agus is pribhléid dúinn mar scoil a bheith páirteach ann.

This is a major national arts project and we are delighted and privileged to have been invited to take part.

...
By schoolblog on 08/11/2016 20:16
D'éirigh thar barr leis an gceolchoirm a eagraíodh chun 35 bliain na Gaelscoile a cheiliúradh. The concert to mark 35 years of the Gaelscoil was a great success. ...
By schoolblog on 21/09/2016 11:13
Ba chúis onóra dúinn fáilte a chur roimh bhaill Fhoireann Chamógaíochta Cheatharlach a bhuaigh Craobh na hÉireann le déanaí! We were honoured to be visited by  members of  the Carlow Camogie All-Ireland Premier title winners! ...
By schoolblog on 20/06/2016 11:36
Tháinig na ranganna naíonáin shinsearacha le chéile chun 'The Jungle Book as Gaeilge' a chur ar an stáitse.

Our senior infant classes collaborated on a joint production of  'The Jungle Book as Gaeilge' this term.

...
By schoolblog on 18/05/2016 08:49
Ghlac páistí Rang 2 an Chéad Chomaoineach Naofa ar an Sathairn seo caite Pupils in Rang 2  received their First Holy Communion on Saturday. ...
By schoolblog on 16/02/2016 14:34
Ghlac foireann chamógaíochta agus iománaíochta na scoile páirt sa chéad sraith riamh do scoileanna an bhaile.

Both the boys and girls teams took part in the finals of the 1st ever Urban Schools League. ...
By schoolblog on 09/02/2016 17:49
Bhí dá fhoireann scoile againn i dTráth na gCeist a eagraíonn an Comhar Creidmheasa go bliantúil.
Two school teams competed in the annual Carlow Credit Union Quiz.
By schoolblog on 09/02/2016 17:28
Rinneamar ceiliúradh ar an seachtain seo in éagsúlacht shlite.
We marked this week in a number of different ways.
By schoolblog on 20/01/2016 10:36
Tá cór na scoile ag cleachtadh don cheolchoirm seo. Our school choir is busy rehearsing for this concert....
By schoolblog on 13/01/2016 10:27
Bhí sé de phribhléid ag cuid d'ár bpáistí sinsireacha a bhí i láthair ag seoladh Chlár 1916 i gColáiste Cheatharlach ar an 7ú Eanáir. Some of our senior pupils were privileged to attend the launch of the 1916 Programme in Carlow College on 7/1/2016. Buíochas...
By schoolblog on 21/10/2015 17:04
Bhí sport Oíche Shamhna níos fearr ná riamh sa Ghaelscoil i mbliana!

The annual Hallowe'en fun in the Gaelscoil was better than ever this year!

...
By schoolblog on 06/10/2015 18:39
Thug roinnt mhaith d'ár ranganna cuairt ar an bpictiúrlann an tseachtain seo. Many of our classes enjoyed a trip to the local cinema this week.By schoolblog on 19/05/2015 19:36
Beidh an rith spraoi ar siúl ar an 24/5/2015
The fun run takes place on 24th/5/2015
http://www.popupraces.ie/
By schoolblog on 13/05/2015 09:00
Bhí sé de phribhléid ag an nGaelscoil a bheith roghnaithe do chuairt Uachtaráin CLG an tseachtain seo. 

We were honoured to be one of only four schools in County Carlow that the GAA president visited this week.

By schoolblog on 22/04/2015 09:30
Bhí an ghrian ag spalpadh anuas orainn don ócáid iontach seo ar an Domhnach!

The sun shone brightly for our great school event!
By schoolblog on 15/04/2015 09:31

Beidh Aonach na Gaelscoile ar siúl ar an Domhnach seo chugainn.

Our annual Gaelscoil Fete will take place on Sunday next.

By schoolblog on 03/02/2015 21:19
Rinneamar Seachtain na Scoileanna Caitliceacha a cheiliúradh sa Ghaelscoil an tseachtain seo caite.
We celebrated Catholic Schools' Week last week.
By schoolblog on 11/12/2014 19:54
Bhuaigh ár mbuachaillí! Our boys won! Our boys won !...
By schoolblog on 23/11/2014 17:22
Seacláid agus scéalta!
Stories and sweet treats!

By schoolblog on 24/10/2014 12:40
Spórt agus spraoi sa Ghaelscoil d'Oíche Shamhna! Hallowe'e'n fun and games in the Gaelscoil!...
By schoolblog on 21/10/2014 16:07
                                                                                                                                                        ...
By schoolblog on 14/10/2014 18:33
Chuir páistí na Gaelscoile dráma faoin sorcas i láthair i rith Fhéile an Fhómhair. Some of our children performed a drama about a circus as part of "Féile an Fhómhair".
By schoolblog on 24/09/2014 13:22
Ghlac buachaillí agus cailíní páirt san ócáid seo.
Both boys and girls took part in this event.
By schoolblog on 03/06/2014 20:01
Is dócha go bhfuil cloiste faoi seo agat, mar chuid dár  Seachtain Scoile Ghníomhaí.
I'm sure you've heard about this, as part of our Active Schools Week.
By schoolblog on 28/05/2014 09:49
Tá Rang 6 sa Ghaeltacht i gCeathrú Thaidhg, Co. Mhuigh Eo faoi láthair agus tá painéal peile na scoile ag dul go Rath Chairn, Co na Mí, inniu. Rang 6 are currently in the Co. Mayo Gaeltacht of Ceathrú Thaidhg while our school football panel will travel to...
By schoolblog on 16/05/2014 10:46
Cuirfear ceardlann bunaithe ar shábháilteacht ar-líne agus cíbearbhulaíocht ar fáíl i Halla de Róiste ar an Máirt, 20ú Bealtaine ar 8 i.n. A talk on cyber bullying and on-line safety will take place in Halla de Róiste on Tuesday evening , May 20th  at 8 p.m.
By schoolblog on 16/05/2014 10:40

Ár mbuíochas do Bhrian ón gClub Leadóige a tháing chugainn le déanaí.

Thanks to Brian from the Tennis Club who visited us recently.

By schoolblog on 24/04/2014 21:28
Nach iontach an lá a bhí ann!
What a wonderful day it was!
By schoolblog on 12/02/2014 10:55
Bhí searmanas álainn ag páistí Rang 2 i rith na seachtaine. Rang 2 participated in a very special ceremony this week....
By schoolblog on 11/12/2013 11:11
Beidh gach rang sa scoil ag glacadh páirte i Seirbhís Carúl na scoile a bheidh ar siúl ar an Máirt seo chugainn. All classes will take part in our school Carol Sevice which will take place on Tuesday next.By schoolblog on 20/11/2013 11:39
Tá na ranganna ceoil faoin scéim seo faoi lán tseoil.
Music classes under this scheme are well underway.
By schoolblog on 17/10/2013 18:35

Scéalta do Oíche Shamhna.

Some stories for Hallowe'en.By schoolblog on 21/03/2013 20:10
Is iad seo na páístí a bhuaigh duais i gcrannchur na Cásca.

These are the children who won a prize in the Easter raffle. 
By schoolblog on 17/12/2012 14:22
Tháinig an lúthchleasaí Fionnuala Britton ar cuairt le deanaí.

 

   Minimize
Warning There are no recent comments on this blog.

Cuardaigh