en-GBga-IE
  |  Logáil Isteach   
Roghnaigh an cineál cuardaigh
 
  • Suíomh
  • Gréasáin
Search
You are here >   Nuacht is Déanaí

 

Minimize

Nuacht is Déanaí

   Minimize
By schoolblog on 03/12/2018 19:15
Brúigh ar an nasc thíos chun an nuachtlitir is déanaí a léamh.
Please click on the link below to read the latest newsletter.
By schoolblog on 08/10/2018 19:51


Tá daltaí na Gaelscoile ag baint taitnimh as cuid de na himeachtaí a ghabhann leis an bhféile bhliantúil seo. Our pupils have...
By schoolblog on 25/09/2018 09:30

In aineoinn na haimsire tirime, tá dea-chuma ar ghairdín ár scoile.

Despite the challenge of very dry weather, our school garden is looking well.

By schoolblog on 06/09/2018 13:44

Brúigh ar na nascanna thíos led' thoil. Please click on the links below

By schoolblog on 06/09/2018 13:41
Céad mile fáilte go dtí an scoilbhliain nua! Welcome to a new school year!

...
By schoolblog on 25/06/2018 08:39
Tá ár gcuid scailliúin féin curtha againn chun an traidisiún seo a choiméad ina bheathaigh!

 We are growing our own scallions to keep this tradition alive!

...
By schoolblog on 21/06/2018 11:09

Ghlac an dá Rang 2 páirt I mbliots sacair idir scoile an tseachtain seo.

Our two Rang 1 classes participated in an inter-school soccer blitz this week.

By schoolblog on 19/06/2018 11:16

Tá deireadh tagtha le scoilbhliain ghnóthach eile!

It's the end of another busy academic year!

By schoolblog on 13/06/2018 18:08


Táimid an-ghnóthach i ngairdín an téarma seo!

It's all go in our garden this term!

...
By schoolblog on 15/03/2018 11:44
Mar is gnách, rinneamar ceiliúradh ar an bhféile seo i stíl speisialta na Gaelscoile! As usual, we marked the festival in our own inimitable Gaelscoil style! ...
By schoolblog on 27/02/2018 20:57
Ghlac an dá Rang 5 páirt sa siúlóid bhliantúil.
Our two 5th classes participated in the annual walk.
By schoolblog on 12/02/2018 18:16
Ghnóthaigh 'Rí na Leon' trí ghradam ag comórtas Coirm le déanaí. 'Rí na Leon' scooped three awards at the recent Coirm competition.
By schoolblog on 01/12/2017 13:58
Nuachtlitir (3) 2017-2018
By schoolblog on 08/11/2017 09:35
Roghnaíodh baill nua do Choiste na Macléinn níos luaithe an téarma seo. The selection of a new student council took place earlier this term.

...
By schoolblog on 24/05/2017 11:22

Bhain cuid de pheileadóirí sinsir na Gaelscoile sult as turas chuig Gaeltacht na Mí an tseachtain seo caite.

Some of our senior footballers enjoyed a trip to the Co. Meath Gaeltacht last week.

By schoolblog on 03/05/2017 11:26
Ghlac foireann na mbuachaillí agus na gcailíní páirt sna babhtaí tosaigh le déanaí.

Both our boys and girls took part in the opening rounds of this competition recently.By schoolblog on 30/03/2017 19:07

Ár mbuíochas leis an nGarda Ralph Holmes as a chuid ama a thabhairt dúinn.

Thanks to Ralph Holmes, Community Garda for his time.

By schoolblog on 13/12/2016 10:13
Tá réamhullmhúcháin na Nollag faoi lánseol anseo sa Ghaelscoil faoi láthair. The Christmas preparations are in full swing at present here in the Gaelscoil. ...
By schoolblog on 16/11/2016 13:32
Beidh cruinnithe tuismitheoirí, ó Naíonáin Mhóra go Rang 6, ar siúl an tseachtain seo chugainn.

Parent teacher meetings for all classes, from Senior Infants to Sixth Class,take place next week.

...
By schoolblog on 07/11/2016 20:53
Beidh na ranganna de naíonáin bheaga agus mhóra ag tabhairt faoin iománaíocht agus gcamógaíocht go luath. Our junior and senior infants will be starting hurling and camogie training shortly. ...
By schoolblog on 23/06/2016 08:01

Tá boinn buaite ag iománaithe agus camógaithe na scoile arís! Both our hurlers and camogie players were in the medals again!


By schoolblog on 18/05/2016 08:49
Ghlac páistí Rang 2 an Chéad Chomaoineach Naofa ar an Sathairn seo caite Pupils in Rang 2  received their First Holy Communion on Saturday. ...
By schoolblog on 17/05/2016 10:45
Beidh geansaithe agus brístí spóirt nua ag teacht chun na Gaerlscoile go luath.
The Gaelscoil will soon be receiving 20 new sports jerseys and shorts!
By schoolblog on 17/05/2016 10:34
Comhghairdeas leis an M. Ruairí agus lena rang a bhuaigh craobh an chontae! Congratulations to An M. Ruairí and his class on winning the Carlow title! ...
By schoolblog on 17/02/2016 10:19
Comhghairdeas le Séamus Ó Cú Uladh, Rang 6, a d'imir ar son an chontae i gCraobh Laighean.
Well done to Séamus Ó Cú Uladh, Rang 6, who represented County Carlow in the Leinster Finals.
By schoolblog on 09/02/2016 17:36
Bua sa Chamógaíocht Faoi Dhíon!
Indoor Camogie success!

By schoolblog on 20/01/2016 10:44
Tá na cearca socruithe isteach ina gcró i ngairdín na scoile. The hens have settled in to their henhouse in the school garden....
By schoolblog on 02/12/2015 16:56
Nuachtlitir na Nollag
By schoolblog on 02/12/2015 10:33
D'eagraigh Children's Books Ireland comórtas #relfie #readeverywhere inar spreag sé páistí chun "relfie" a ghlacadh  dóbh féin ag léamh in áiteanna neamhgháthacha.#relfie #readeverywhere  was an initiative run by Children's Books Ireland whereby children were...
By schoolblog on 02/12/2015 10:22
Baineann na ranganna naíonán go léir an-taitneamh as a am le clár "Aistear".
All of our infant classes are enjoying their "Aistear" time. 
By schoolblog on 29/09/2015 19:06
Ghlac gach ball d'fhoireann na Gaelscoile páirt i gcúrsa aththraenála ar shábháilteacht dóiteáin. All members of  An Ghaelscoil's staff recently completed a refresher course in fire safety.

...
By schoolblog on 23/09/2015 09:26
Tá Andrew roghnaithe chun sacar a imirt ar son na hÉireann! Andrew has been selected to play for the Irish soccer team!...
By schoolblog on 16/09/2015 09:45
Táimid an-ghnóthach le himeachtaí spóirt, mar is gnách. As usual, we are busily engaged in many sporting activities.

...
By schoolblog on 14/05/2015 18:13
Tá an nuachtlitir is déanaí ar líne.
The latest newletter is now online.
By schoolblog on 22/04/2015 09:30
Bhí an ghrian ag spalpadh anuas orainn don ócáid iontach seo ar an Domhnach!

The sun shone brightly for our great school event!
By schoolblog on 26/02/2015 12:31
Chuireamar fáilte is fiche roimh bhaill an aonaid chun na Gaelscoile.

We were delighted to welcome members of the unit to An Ghaelscoil.

By schoolblog on 23/02/2015 19:17

Nach orainn a bhí an lúcháir nuair a tháinig na chéad sicíní ar an saol ar an Luan!

There was great excitement as the first of our chickens hatched on Monday!

By schoolblog on 18/02/2015 10:26
Chuir Rang 5 míreanna ó "Annie" ar an stáitse le déanaí.

Rang 5 recently staged extracts from "Annie."By schoolblog on 12/02/2015 14:01
Déanaimid ár ndícheall anseo sa Ghaelscoil gach deis a thabhairt dár bpáistí páirt a ghlacadh i réimse leathan gníomhachtaí spórtúla.

Here in the Gaelscoil, we strive to enable our children to participate in as many physical education activities as...
By schoolblog on 03/02/2015 21:19
Rinneamar Seachtain na Scoileanna Caitliceacha a cheiliúradh sa Ghaelscoil an tseachtain seo caite.
We celebrated Catholic Schools' Week last week.
By schoolblog on 03/02/2015 20:49
Buíochas ó chroí le gach duine a chabhraigh airgead a bhailiú don chúis fhiúntach seo.
Thank you to everyone who helped collect for this worthy cause.
By schoolblog on 07/01/2015 14:24
Bailiúchán Aipeanna do pháistí bunscoile.
A selection of educational apps suitable for primary pupils.
By schoolblog on 18/12/2014 20:40
Bhí Mí na Nollag an-ghnóthach sa Ghaelscoil! It's been a very busy December here in the Gaelscoil.

...
By schoolblog on 11/12/2014 19:54
Bhuaigh ár mbuachaillí! Our boys won! Our boys won !...
By schoolblog on 26/11/2014 10:40
D'éirigh thar barr leis an dá cheann!
Both events were resoundingly successful!
By schoolblog on 26/11/2014 10:37
Tá foirne na mbuachaillí agus na gcailíní sna cluichí ceannais!
The boys' and girls' teams are in the finals!
By schoolblog on 18/11/2014 10:28

Rang 6 visited the Dáil recently.

By schoolblog on 24/10/2014 12:40
Spórt agus spraoi sa Ghaelscoil d'Oíche Shamhna! Hallowe'e'n fun and games in the Gaelscoil!...
By schoolblog on 15/10/2014 09:50
Beidh na craobhacha peile do Roinn 1 ar siúl ar an Satharn agus ár gcailíní ag súil go mbéarfaidh siad an  corn leo arís an lá! The Allianz Cumann na mBunscol Division 1 football finals will take place on Saturday next with our  girls' team hoping to reclaim...
By schoolblog on 24/09/2014 09:49
Ba bhreá linn scéalta faoi Gharrán Duckett a chloisteáil! If anyone has stories about Duckett's Grove we'd love to hear them!...
By schoolblog on 17/09/2014 09:35
Tá fáilte is fiche ar ais roimh gach duine! 
Welcome back everyone!
By schoolblog on 28/01/2014 23:19
Bíonn an Club Fichille ar siúl gach tráthnóna Aoine.
The Chess Club is now running on Friday afternoons.
By schoolblog on 09/10/2013 11:13
Tá an fómhar buailte linn agus Lá na gCrann chomh maith!  Autumn has arrived and so has National Tree Day!...
By schoolblog on 30/09/2013 10:59
Bhain alán dár bpáistí idir thaitneamh agus shásamh as an gcomórtas idirscoile chun an bláth gréine is airde a fhás i rith an tsamhraidh.

...
By schoolblog on 26/09/2013 18:31
Níl ach mí caite ach na Naíonain Bheaga ar scoil go fóill. Féach ar an saothar ealaíne atá déanta acu cheana féin!  Our junior infant pupils have not been at school for a month yet and just look at some of the lovely art work they have created....
By schoolblog on 11/09/2013 20:55
Tá Rang 2 , Rang 5 agus Rang 1 tosaithe ar  na cláracha seo.
Rang 2, Rang 5  and Rang 1 have begun these programmes.
By schoolblog on 29/08/2013 09:32
Fáilte ar ais ar scoil roimh gach duine.
Welcome back to school  everyone!
By schoolblog on 01/05/2013 09:57
Ceistneoir
Questionnaire
By schoolblog on 05/02/2013 10:43
Taispeántas Ealaíne na Gaelscoile.
Gaelscoil Art Exhibition.
By schoolblog on 09/01/2013 13:57
Tá na laethanta saoire thart!
The holidays are over!
By schoolblog on 10/12/2012 09:58
Bhí cuairteoirí ón stáisíun tine áitiúil linn inniu.

 

   Minimize
Warning There are no recent comments on this blog.

Cuardaigh