en-GBga-IE
  |  Login   
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
image1.jpg
image2.jpg

Announcements

Latest News

Oíche Shamhna

Bhí spórt agus scléip againn go léir!

We all had a 'spooktacular' day!

Read More
Student Council
Roghnaíodh baill nua do Choiste na Macléinn níos luaithe an téarma seo. The selection of a new student council took place earlier this term.
Read More
Lá na gCrann

Bhí turasanna bliantúla Lá na gCrann agus Oidhreachta ar siúl le déanaí.

Our annual Tree Day and Heritage trips took place recently.

Read More
Cumann na mBunscol

Tá foirne na mbuachaillí agus na gcailíní an-ghnóthach leis an gcomórtas peile seo.

Both the boys' and girls' Gaelic Football teams have been very busy in this year's competition.

Read More
Duais Timpeallachta/Pride of Place

Is mór é ár meas ar thimpeallacht ár scoile agus oibríonn comhphobal uile na scoile go dian chun í a choiméad glan, néata agus tarraingteach.

Our school environment is very important to us and the entire school community works very hard to make it as beautiful as possible.

Read More
Lúthchleasaíocht/Athletics

Bhí lá den scoth ag Ranganna 4, 5 agus 6, in aineoinn na haimsire!

Despite the weather, Rang 4, 5, 6 had a great day!Read More
Áras na nÓg

Tá an áis réamhscolaíochta agus iarscoile nua seo ar leac an dorais againn! This new pre-school and after-school facility is right on our doorstep!Read More
Fáilte ar ais!

Tá súil againn go raibh sos maith ag gach duine le linn an tSamhraidh!

We hope you all had a good break over the summer!

Read More
Laethanta Saoire 2017-2018/Holidays 2017-2018
Tá an liosta ar fáil thíos/See list below Read More
Gnóthach sa Gháirdín!
Tá na paistí ag obair go dian i ngáirdín na scoile na laethanta seo!

The children are hard at work in the school garden at present.
Read More

Upcoming Events

Aifreann na Nollag
Friday 8 December 2017
Location: Halla na Gaelscoile

Saoire na Nollag
Friday 22 December 2017
Location: 

Sos Lárthéarma
Thursday 15 February 2018
Location: 

Céad Fhaoistin
Wednesday 28 February 2018
Location: Séipéal Easca

Comhneartu na Gaelscoile
Saturday 10 March 2018
Location: Séipéal Easca

View the School Calendar