en-GBga-IE
  |  Login   
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
You are here >   Latest News

Latest News

   Minimize
By schoolblog on 01/12/2017 13:58:21
Nuachtlitir (3) 2017-2018
By schoolblog on 08/11/2017 10:30:54

Bhí spórt agus scléip againn go léir! We all had a 'spooktacular' day!


By schoolblog on 08/11/2017 09:35:10
Roghnaíodh baill nua do Choiste na Macléinn níos luaithe an téarma seo. The selection of a new student council took place earlier this term.
By schoolblog on 26/10/2017 13:17:47

Bhí turasanna bliantúla Lá na gCrann agus Oidhreachta ar siúl le déanaí.

Our annual Tree Day and Heritage trips took place recently.

By schoolblog on 25/10/2017 14:13:01

Tá foirne na mbuachaillí agus na gcailíní an-ghnóthach leis an gcomórtas peile seo.

Both the boys' and girls' Gaelic Football teams have been very busy in this year's competition.

By schoolblog on 25/10/2017 14:06:08

Is mór é ár meas ar thimpeallacht ár scoile agus oibríonn comhphobal uile na scoile go dian chun í a choiméad glan, néata agus tarraingteach.

Our school environment is very important to us and the entire school community works very hard to make it as beautiful as possible.

By schoolblog on 04/10/2017 13:38:57

Bhí lá den scoth ag Ranganna 4, 5 agus 6, in aineoinn na haimsire!

Despite the weather, Rang 4, 5, 6 had a great day!By schoolblog on 26/09/2017 19:59:24

Tá an áis réamhscolaíochta agus iarscoile nua seo ar leac an dorais againn! This new pre-school and after-school facility is right on our doorstep!By schoolblog on 26/09/2017 19:47:04

Tá súil againn go raibh sos maith ag gach duine le linn an tSamhraidh!

We hope you all had a good break over the summer!

By schoolblog on 30/06/2017 09:31:00
Tá an liosta ar fáil thíos/See list below

Recent Comments

   Minimize
Warning There are no recent comments on this blog.

Search