en-GBga-IE
  |  Logáil Isteach   
Roghnaigh an cineál cuardaigh
 
  • Suíomh
  • Gréasáin
Search
You are here >   Imeachtaí Scoile > Comóradh 1916

Comóradh 1916 sa Ghaelscoil

   Minimize
Deir an t-údar Pearl Buck, a bhuaigh duais Nobel don litríocht: "If you want to understand today, you have to search yesterday". Táimid ag comóradh Eirí Amach 1916 agus na daoine a bhí páirteach ann i mbliana.

Mar thús air seo, thug Óglaigh na hÉireann cuairt orainn ar an 12/10/2015 mar chuid den Chlár Comórtha Céad Bliain na hÉireann 2016 agus Scéim Bhratacha do Scoileanna atá ar siúl ar fud na tire faoi láthair. Bhí garda ónóra againn chun fáiltiú roimh na cuairteoirí. Bhíbeirt is tríocha páiste ó Rang 3 gleásta i ngeansaithe CLG an dá chontae is tríocha. Istigh sa halla, bhí ceoltóíri na scoile ag seinnt "An Drúcht Geal Ceo ".

Chuir An. M Aingeal fáilte roimh na cuairteóirí agus labhair Leifteanant Marcus Ó Brógáin leis an slua. D'inis se dúinn faoi stair na brataí agus faoi conas meas a léiríú uirthi agus an tslí  cheart an bhratach a chrochadh ar leathchrann srl. Leigh sé píosa ó Fhorógra na Poblachta le cabhair ó dhaltaí agus ó mhúinteoirí agus bhronn sé bratach na hÉireann ar an scoil. Crochfar an bhratach go hoifigiúil os comhair na scoile ar an 16ú Márta 2016, mar a dhéanfar i scoileanna uile na tíre.

Seoladh Chlár 1916 i gColáiste Phádraig

Chuir ceoltóirí ó Bhanna Píobaire Cheatharlach tús leis an ócáid nuair a sheinneadar Amhrán na bhFiann. Léigh baill fhoirne an Choláiste Forógra na Poblachta as Gaeilge agus as Béarla. Cuireadh Piaras Ó hAnnracháin, gar-nia Mhichíl Uí Annracháin a cuireadh chun báis i 1916, i láthair don slua. Labhair Piaras faoin mbaint a bhí ag a chlann le heachtraí 1916 agus luaigh sé go raibh baill eile dá chlann an-bhainteach leis an Éirí Amach freisin. Mhínigh sé an tabhacht a bhaineann le scéalta 1916 a chaomhnú  chomh maith le stair ár gclainne féin.

Bhí áthas an domhain ar na páistí bualadh le Piaras, go speisialta os rud e go n-ardóiodh sé an Bhratach Náisiúnta d'ár scoil ar an 15ú Márta.Labhair sé leis na páistí agus glacadh grianghraif dóibh ina theannta. Lá iontach ar fad!


Buíochas le Dermot O' Brien a ghlac na griangraif seo

Bhí taighde speisialta déanta ag Adam Ó Murchú, Rang 5, ar stair a mhuintire, go háirithe a shean uncail, P.J. Ramsbottom, a scaoil an chéad urchar den Éirí Amach, a deirtear. Ba urchar rabhaidh é seo, a scaoileadh thar ceann oibrí iarannróid, ag Coltwood, Co. Laoise, áit a raibh Paddy agus a chomrádaithe ag iarraidh cur isteach ar fheadhna agus ar theachtaireachtaí a bhí i mbun fórsaí na coróine a sheoladh go Baile Átha Cliath. Bhain Adam úsáid as foinsí éagsúla chun an taighde a dhéanamh, ina measc Biúró den Stair Mhíleata, daonáireamh 1911, nuachtáin áitiúla agus agallaimh le mórán dá mhuintir shínte, rud a chabhraigh leis tionscnach lán de mhion-shonraí a chur le chéile. Tá aitheantas tugtha don saothar seo, ar bhonn áitiúil agus ar bhonn náisiúnta. Bhuaigh sé duais ón Ionad Oideachais áitiúil agus ghnóthaigh sé an chéad áit i gcomórtas “Decade of Centuries”, tionscnamh uile Éireannach i bpáirt leis an Roinn Oideachais agus Scileanna, Mercier Press agus Ollscoil Chorcaí. Bronnadh a dhuais ar Adam in Aula Maxima in Ollscoil Chorcaí. Roghnaíodh saothar Adam le foilsiú i dtréimhsiúchán “History Ireland”, rud a chuirfidh ar fáil ar bhonn náisiúnta agus idirnáisiúnta é.

Ardaíodh an Bhratach Náisiúnta sa Ghaelscoil ar an 15ú Márta, mar chuid de shearmanais náisiúnta do bhunscoileanna. Ba mhór an onóir dúinn Piaras agus Anraí Ó Anracháin, gar-naíonna an Cheannaire Reibliúnaigh a cuireadh chun báis, Mícheál Ó Anracháin, a bheith linn chun an bhratach a ardú. Bhí sé an-oiriúnach iad a bheith mar aíonna speisialta againn os rud é gur chaith Mícheál agus a mhuintir seal ag cur fúthu ar Shráid na Tulaí anseo i mbaile Cheatharlach. Ina dteannta, bhí an t-Ollamh Pól Ó hÓráin, de shliocht Cheatharlach chomh maith, a bhfuil mórán taighde déanta aige ar stair Mhuintir Uí Anracháin.

 

Labhair Piaras agus Anraí leis an slua trí Ghaeilge agus rinne siad cur síos freisin ar an bpáirt a ghlac baill chlainne eile de mhuintir Uí Anracháin san Éirí Amach. Chuir An M. Bríde agus An M. Aingeal séal ar chapsúl ama ina raibh rud curtha ag gach páiste sa scoil, capsúl nach n-oslófar go ceann caoga bliain. Bronnadh clár cuimhneacháin speisialta ar na deartháireacha i gcuimhne ar a gcuairt orainn sa Ghaelscoil. Tar éis bheannacht speisialta agus Amhrán na bhFiann canta ag pobal na scoile, ar aghaidh le gach duine chun an bhratach a ardú taobh amuigh den scoil.

 
Adam Ó Murchú , a bhuaigh an comórtas "Decade of Centenaries " lena chuid oibre bunaithe ar "The Coltswood Incident"  lean a mhuintir ag an mbronnadh i UCC