en-GBga-IE
  |  Logáil Isteach   
Roghnaigh an cineál cuardaigh
 
  • Suíomh
  • Gréasáin
Search
You are here >   Tuismitheoirí > Naisc

 

   Minimize

Tá na naisc seo seachtarach d'ár suíomh agus cé go bhfuil gach aire tugtha, ní féidir linn glacadh le freagracht don ábhar atá iontu.
http://irishforparents.ie/parents/


www.gaelscoileanna.ie

www.education.ie
ww.ncca.ie 
www.isfeidirliom.ie   (cúrsa bunúsach Gaeilge do thuismitheoirí)
http://www.seideansi.ie
Smarty Cat (cluichí i nGaeilge) 
Cód na Gaeilge

www.giftedkids.ie

http://www.scoilnet.ie/
http://www.webwise.ie/
http://www.staysafe.ie
 
http://www.gaelcholaistecheatharlach.ie
http://www.kandle.ie/
http://www.askeaparish.ie/
http://www.glorcheatharlach.ie/ 
http://www.waterwaysireland.org Eolas ar uiscebhealach na Bearú.

http://carlowhistorical.com/
Conradh na Gaeilge www.cnag.ie  
Glόr na nGael www.glornangael.ie
Radio na Gaeltachta www.rte.ie/rnag
www.focal.ie  Foclóir ar line
www.gaeilge.ie 
www.udar.ie Siopa ar line le hearraí Gaeilge éagsúla ar díol
http://www.tg4.ie/ie/programmes/cula4.html  TG4 do pháistí.

www.starfall.com 
www.sumdog.com
www.scratch.ie
http://www.henryanker.com/ 
www.seomraranga.com
http://www.classmaths.com/
Láithreán gréasáin Shuirbhéireacht Ordánais Éireann

"Apps" do pháistí bunscoile:

http://www.clareed.ie/ict-resources/65-maths-apps-icurriculum.html
Mata
http://www.clareed.ie/ict-resources/66-literacy-apps-icurriculum.html Béarlahttp://www.helpmykidlearn.ie
 
http://www.science.ie/
http://jollylearning.co.uk/ Eolas faoi "Jolly Phonics."

 
http://www.askaboutireland.ie/learning-zone/
http://www.makelearningfun.info/
http://www.primaryscience.ie/kids_introduction.php

http://www.clareed.ie/resourcesDetail.php?History-Curriculum---ICT-17  Stair
http://www.clareed.ie/resourcesDetail.php?Geography-Curriculum---ICT-18 Tíreolas
http://www.clareed.ie/resourcesDetail.php?English-Curriculum---ICT-19 English resources